Livotec nâng tầm chất lượng cuộc sống

Khách hàng đã mua
Hot
Máy lọc nước Karofi Livotec chính hãng

Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-H

4 5 (1 đánh giá)
Sku: LRC110-H
Nhà sản xuất: Livotec
  • 10 C?p l?c (1 PP 5 Micron, 1 GAC, 1 PP 1 Micron, 1 màng RO, 1 T33-GAC, 1 Mineral (khoáng ?á), 1 H?ng ngo?i, 1 Alkaline, 1 Hydrogen, 1 Nano b?c).
  • T? ??ng sang tr?ng b? r?ng ch? ~ 30 cm v?i kính c??ng l?c và khung thép s?n t?nh ?i?n.
  • Công su?t l?c 15L/gi?.
  • T?ng c??ng v? ng?t c?a n??c v?i 2 lõi T33-GAC.
  • H? th?ng cút ??u ch? thay nhanh ti?n l?i
  • H? tr? s?n ??u ch? l?y n??c sau 3 lõi l?c thô
  • Công t?c ??u t?t van áp th?p phù h?p v?i nhi?u ngu?n n??c có áp l?c y?u.
  • B?o hành: 36 Tháng
  • Giá ?ã bao g?m VAT
  • Xu?t x?: Vi?t Nam
Giá bán: 6.730.000₫
Số lượng
+
Chia sẻ:
Tư vấn sản phẩm: 1900 6418
Giao hàng toàn quốc

Đặc điểm nổi bật của Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-H

Ki?u dáng sang tr?ng, ti?n d?ng

V?i chi?u ngang ch? 31cm siêu nh? g?n, hình kh?i s?c nét, và ki?u dáng b?t m?t, s?n ph?m Máy l?c n??c Livotec LRC110-H d? dàng hòa h?p v?i các ?? n?i th?t khác, t?o nên m?t ?i?m nh?n tinh t? cho c?n nhà. Máy l?c n??c LRC110-H s? d?ng ch?t li?u s?n t?nh ?i?n k?t h?p kính c??ng l?c giúp mang l?i v? ngoài b?n ??p qua n?m tháng.

10 c?p l?c m?nh m? khi?n m?i t?p ch?t ph?i ??u hàng:

H? th?ng l?c c?a s?n ph?m LRC110-H lên t?i 10 C?P L?C giúp c?n phá và lo?i b? 99,97% vi khu?n, kim lo?i n?ng và các t?p ch?t khác có trong n??c, ?em ??n ngu?n n??c an toàn u?ng ???c tr?c ti?p. 

Công ngh? lõi l?c Hydrogen ??t phá:

Công ngh? Hydrogen ???c xem là công ngh? hi?n ??i và tiên ti?n nh?t hi?n nay. Vi?c s? d?ng máy l?c n??c t?o Hydrogen là ph??ng pháp m?i ?? cung c?p các nguyên t? có l?i cho c? th?. M?t s? l?i ích t? vi?c s? d?ng lõi Hydrogen vào quá trình l?c có th? k? ??n nh? sau: làm ch?m quá trình lão hoá, ch?ng oxy hóa, t?o n??c ion ki?m, t?ng c??ng h? mi?n d?ch, v.v.

N??c u?ng tinh khi?t ??t chu?n qu?c gia QCVN6-1:2010/BYT:

Livotec t? tin kh?ng ??nh ch?t l??ng s?n ph?m khi ???c vi?n SKNN&MT (Vi?n chuyên nghiên c?u v? ngu?n n??c c?a B? Y t?) công nh?n ??T CHU?N QU?C GIA N??C U?NG TINH KHI?T QCVN6-1:2010/BYT.

Hi?n nay, các s?n ph?m c?a Livotec ?ã ???c nâng h?n m?c b?o hành lên ??n 36 tháng, g?p 1,5 l?n th?i h?n so v?i các máy l?c n??c khác có trên th? tr??ng. V?i tiêu chí h?n c? 1 s?n ph?m t?t là 1 d?ch v? ch?m sóc khách hàng t?n tâm, Livotec h?a h?n s? là m?t ng??i b?n ??ng hành không th? thi?u c?a các gia ?ình trong hành trình b?o v? s?c kho?.
 

Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 1 bình luận và đánh giá)

Ubfspo [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Vajovw Dygrgv Keeping the body upright is a highly complex task of the nervous system. where to buy cialis online cialis commercial bathtub Tzkxvg https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online canadian pharmacy

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
x
Gửi thông tin để được tư vấn sớm nhất
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Chọn ngày đến*:
Chọn địa điểm đến*:
0.08813 sec| 2476.547 kb