Livotec nâng tầm chất lượng cuộc sống

Khách hàng đã mua
Hot
Máy lọc nước Karofi Livotec chính hãng

Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-T

4 5 (1 đánh giá)
Sku: LRC110-T
Nhà sản xuất: Livotec
  • 10 C?p l?c (1 PP 5 Micron, 1 GAC, 1 PP 1 Micron, 1 màng RO, 2 T33-GAC, 1 Mineral (khoáng ?á), 1 H?ng ngo?i xa, 1 Alkaline, 1 Nano b?c).
  • T? ??ng sang tr?ng b? r?ng ch? ~ 30 cm v?i kính c??ng l?c và khung thép s?n t?nh ?i?n.
  • Công su?t l?c 15L/gi?.
  • Lõi Hydrogen cao c?p trong b? 6 lõi ch?c n?ng
  • H? th?ng cút ??u ch? thay nhanh ti?n l?i
  • H? tr? s?n ??u ch? l?y n??c sau 3 lõi l?c thô
  • Công t?c ??u t?t van áp th?p phù h?p v?i nhi?u ngu?n n??c có áp l?c y?u.
  • B?o hành: 36 Tháng
  • Giá ?ã bao g?m VAT
  • Xu?t x?: Vi?t Nam
Giá bán: 6.270.000₫
Số lượng
+
Chia sẻ:
Tư vấn sản phẩm: 1900 6418
Giao hàng toàn quốc

Đặc điểm nổi bật của Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-T

Thi?t k? ??p m?t, hi?n ??i:

Máy l?c LRC110-T s? h?u thi?t k? siêu nh? v?i b? ngang ch? 31cm, d?ng t? ??ng ti?n l?i cùng màu s?c trang nhã phù h?p v?i m?i không gian. ??c bi?t, v? t? thép ???c s?n t?nh ?i?n k?t h?p cùng kính c??ng l?c ??m b?o s?n ph?m không b? g? sét, b?n ??p theo th?i gian.

T?ng c??ng X2 lõi t?o v?:

Lõi T33-GAC c?a Livotec c?u t?o t? than ho?t tính gáo d?a, có ch?c n?ng chính là làm m?m và ?n ??nh l?i v? ng?t mát t? nhiên c?a n??c. Gi? ?ây, s?n ph?m LRC110-T ???c c?i ti?n g?p ?ôi lõi l?c T33-GAC, giúp cho ngu?n n??c sau cùng tr?n v? h?n, phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a m?i ng??i.


"Chuyên gia" b?o v? s?c kh?e v?i 10 lõi l?c m?nh m?:

H? th?ng 10 c?p l?c giúp t?i ?u hi?u qu? l?c s?ch, lo?i b? 99,97% các tác nhân gây h?i bao g?m t?p ch?t, kim lo?i n?ng, vi khu?n, … ??ng th?i b? sung khoáng ch?t có l?i cho s?c kh?e, mang l?i ngu?n n??c s?ch và trong lành cho ng??i tiêu dùng.

N??c u?ng tinh khi?t ??t chu?n qu?c gia QCVN 6-1:2010/BYT:

Livotec t? hào là ??n v? có s?n ph?m ??t chu?n QCVN 6-1:2010/BYT. ?ây là Quy chu?n Qu?c gia cao nh?t dành cho n??c u?ng tr?c ti?p hi?n nay t?i Vi?t Nam, ???c c?p b?i Vi?n S?c kho? Ngh? nghi?p và Môi tr??ng – B? Y T?.

??c bi?t, Livotec mang ??n cho khách hàng s? an tâm tuy?t ??i khi mua máy l?c n??c v?i th?i gian b?o hành t?ng g?p 1.5 l?n, t? 24 tháng lên 36 tháng. V?i tiêu chí h?n c? 1 s?n ph?m t?t là 1 d?ch v? ch?m sóc khách hàng t?n tâm, Livotec h?a h?n s? là m?t ng??i b?n ??ng hành không th? thi?u c?a các gia ?ình trong hành trình b?o v? s?c kho?.

Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 1 bình luận và đánh giá)

[url=https://bestadalafil.com/]soft tab cialis[/url] Uzpbny cialis en ligne buy cheap generic cialis uk Fppbuj Pimple https://bestadalafil.com/ - cialis on sale in usa At this time wine was also continuing to grow in popularity many brands named for the places in which they originated.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
x
Gửi thông tin để được tư vấn sớm nhất
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Chọn ngày đến*:
Chọn địa điểm đến*:
0.15026 sec| 2476.547 kb